Konkursā piedalījās Špoģu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu kvartets

11. maijā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkurss “Daugavpils 2019”. Špoģu Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja akordeonistu kvartets: Ivo Bikuļčs, Loreta Zavadska, Amanda Aļeksejeva, Matīss Sarkanis skolotājas Svetlanas Vasiļjevas vadībā. Akordeonistu kvartets ieguva I vietu un saņēma visaugstāko žūrijas novērtējumu.

Apsveicam audzēkņus ar panākumiem!