KALKŪNES PAGASTS

Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV- 5449
(pasākumi notiek Kalkūnes pagasta pārvaldes ēkā un jauniešu centrā Jubilejas ielā 2)

Kultūras pasākumu organizatore Alla Izranova
Tālr. 654 74656

Kultūras pasākumu organizatores pieņemšanas laiks:
otrdien, ceturtdien 9.00-12.00

Kalkūnes pagasta mājas lapa
Latvijas kultūras datu portāls
Amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas