NAUJENES KULTŪRAS CENTRS

Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5458
Vadītāja Olga Kuzmina
Tālr. 65474268
E-pasts Naujene_kc@inbox.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks:
ceturtdien 8.00-10.00
Pasākumu organizatores pieņemšanas laiks:
piektdien 9.00-11.00

Naujenes pagasta mājas lapa
Latvijas kultūras datu portāls
Amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas