Projekts “Munys pusis ļaudis”

Projekta nosaukums:Munys pusis ļaudis
Projekta numurs:LLIII-196
Programma:Latgales kultūras programma
Projekta kopējais finansējums:EUR  1200.00
Īstenošanas laiks:07.05.2018 -12.11.2018
Kontaktinformācija:e-pasts: skrindu_muzejs@inbox.lv

Skrindu muzeja direktore A. Lazdāne

Tālr.26420547

Sadarbības partneri – Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras Mutvārdu vēstures centrs.      

Projekta mērķis: izzināt un popularizēt latgaliskās identitātes un kultūras mantojuma elementus, amatu un prasmju daudzveidību Vaboles un tās kaimiņu Līksnas, Nīcgales un Kalupes pagastos, tādējādi ilgtermiņā sniedzot ieguldījumu Latgales un Daugavpils novada tēla veidošanā.

Mērķa grupa: Daugavpils novada iedzīvotāji, folkloras tradīciju pētnieki un kopēji, kultūras darbinieki un muzeja apmeklētāji, kā arī Daugavpils novada svētku pasākumu dalībnieki.

Aktvitātes:

1.      Ekspedīcijas muzeja speciālistiem kopā ar Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras Mutvārdu vēstures centru, prof. I. Salenieci. Tikšanās ar teicējām (saimniecēm, amatniekiem, māksliniekiem u.c.) iedzīvotāju materiālā un nemateriālā mantojuma (amatniecības darbi, mākslas darbi, tradīcijas, priekšmeti u.c.) audio, foto un video ierakstīšana un lietisko priekšmetu vākšana 4 pagastos.

2.      Tematiskās ceļojošās izstādes izveidošana, ilustrējot savākto informāciju un iekļaujot projekta rezultātus muzeja papildus pakalpojumu klāstā, uzlabojot muzeja sniegto pakalpojumu daudzveidību un sasaiti ar vietējiem iedzīvotājiem;

3.      Tematiskās izstādes ,,Manas puses ļaudis” izveide un atklāšana Skrindu dzimtas muzejā par nozīmīgiem cilvēkiem un to prasmēm;

4.      Projekta rezultātā iegūto informāciju (video ieraksti, foto) publiskošana sociālajos tīklos un mājas lapās.

Rezultāti: Ir notikusi tikšanās ar mākslinieku Jāni Svenču un teicēju Venerandu Putromu un iegūta vēsturiska informācija un šo personību dzīvesstāstus. Muzejs kā dāvinājumu ir saņēmis arī daudzus vēsturiski nozīmīgus materiālus krājuma papildināšanai.

Ir notikusi tikšanās ar mākslinieku Jāni Svenču un teicēju Venerandu Putromu, kur darba rezultātā esam ieguvuši vēsturisku informāciju un iepazinuši šo cilvēku dzīvesstāstus. Muzejs kā dāvinājumu ir saņēmis arī daudzus vēsturiski nozīmīgus materiālus krājuma papildināšanai.