VABOLES KULTŪRAS NAMS

„Saieta nams”, Vabole, Augšdaugavas novads, LV-5477

Direktore Vija Pabērze
Tālr.65475850, 29457114
Fakss: 65475781
E-pasts: pavija@inbox.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks:
otrdien  10.00- 13.00

Vaboles pagasta mājas lapa
Latvijas kultūras datu portāls