VECSALIENAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

Bibliotekārās darbības sākums pagastā datējams ar 1945. gada martā mēnesi, kad tika veikts pirmais ieraksts inventārā grāmatā.

2016. gada oktobrī bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas vadītāja
Adrese:Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov., LV-5465
Tālrunis:64575871
E-pasts:

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

Pirmdiena  Brīvdiena
Otrdiena 8.00-16.30
Trešdiena 8.00-16.30
Ceturtdiena 8.00-16.30
Piektdiena 8.00-16.30
Sestdiena 8.00-16.30
Svētdiena Brīvdiena
Pārtraukums 12.00-12.30

Uz 01.01.2019.
Iedzīvotāji – 576
Lietotāji – 186
Apmeklējumi – 1775
Izsniegums – 4697
Krājums – 3582

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • brīvpieejas grāmatu, periodikas, CD/DVD krājums
 • 5 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • bezmaksas pieeja interneta resursiem
 • datubāzes – letonika.lvwww.filmas.lvLursoft laikrakstu bibliotēka
 • 15 nosaukumu preses izdevumi
 • galda spēles
 • novadpētniecības materiāli
 • apmācības un konsultācijas
 • izstādes un tematiski pasākumi
 • starpbibliotēku abonements
 • kopēšana
 • datorizdruka
 • skenēsana

Informācija par krājumu:

Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:

Vecsalienas pagasta mājaslapa

Latvijas kultūras datu portāls