VIŠĶU PAGASTA SABIEDRISKAIS CENTRS

Višķu pagasta Sabiedriskais centrs
“18”, Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481. (Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vieta Višķos)
Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītājs:  Jānis Belkovskis, tālrunis : 65425347; e– pasts : kultura@viski.lv

Vadītāja pieņemšanas laiks:
Otrdien : 9.00 – 12.00

Višķu pagasta mājas lapa
Latvijas kultūras datu portāls

Sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde”

Vadītāja: Agate Jermaļonoka
Tālr. 27100562
E-pasts: kultura@viski.lv

Jauktais vokālais ansamblis “Koransa”

Vadītāja: Marta Bicāne
Tālr. 26460226
E-pasts: kultura@viski.lv

Vīru vokālais ansamblis “Mōls”

Vadītāja: Marta Bicāne
Tālr. 26460226
E-pasts: kultura@viski.lv

Senioru deju kopa “Magones”

Vadītāja: Marija Šaršune
Tālr. 28372164
E-pasts: kultura@viski.lv