Kultūras ministrijas atbalsts vērtīgo grāmatu iepirkumam

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”, Daugavpils novada Kultūras pārvalde saņēmusi 906 (kopā 227 nosaukumi) grāmatu eksemplārus 8087,24 EUR vērtībā. Šīs grāmatas tiks sadalītas starp visām Daugavpils novada pagastu bibliotēkām.

Pēc apstrādes grāmatas nonāks bibliotēku plauktos un būs pieejamas lasītājiem.

Vairāk informācijas par projektu un tā finansējumu Latvijas bibliotēku portālā.

Informāciju sagatavoja:
Marina Baranovska
Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra vadītāja
Tālr.: 265 48 693