Lekciju cikls “Grāmatvedība uzņēmējiem”

LIAA Daugavpils biznesa inkubators piedāvā lekciju cikla “Grāmatvedība uzņēmējiem” otro daļu, kas notiks 15.februārī no plkst. 9:30 līdz 13:30.

Pēc tam, no plkst. 14:00 līdz 17:00, sekos individuālās konsultācijas, kurām var pieteikties, rakstot uz jelena.dedele@liaa.gov.lv vai zvanot uz tel. 26287770.

Reģistrācija šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/lekcija-gramatvediba-uznemejiem-2-dala-daugavpili-15-feb-2019

Kādas tēmas tiks apspriestas lekcijas laikā?

– Grāmatvedības kārtošanas un finanšu vadības pamatprincipi;

– Uzņēmuma finanšu pārskati (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats) un to sagatavošanas pamatkoncepcijas;

– Īstermiņa biznesa lēmumu pieņemšana un peļņas sliekšņa analīzes nozīme (break-even analysis);

– Vadītāja lēmumi un to ietekme uz uzņēmuma apgrozāmo kapitālu;

– Uzņēmuma naudas plūsmas prognozēšana un tās nozīme uzņēmuma dzīvotspējas nodrošināšanā;

– Budžeta sastādīšana un prognožu nozīme uzņēmuma darbībā;

– Kā novērtēt iespējamos finanšu riskus?