Līdz 15. novembrim bibliotēkas nestrādās!

No 21. oktobra līdz 15. novembrim Augšdaugavas novada bibliotēkas  klātienē lietotājus neapkalpo.

Bibliotēkas piedāvā izmantot šādus attālināti pieejamos resursus un pakalpojumus:
❕ Lasīt e-grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv,
❕ Ar attālināto piekļuvi no mājas izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi www.Letonika.lv,
❕ Izmantot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku https://www.lndb.lv/,
❕ Izmantot #Ēkultūras piedāvājumu,
❕ Saņemt konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā,
❕ Saņemt konsultācijas par datu bāzu un 3td e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv lietošanu.
🌐 https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura…/bibliotekas/
🌐 https://www.ilukste.lv/kontaktinformacija-incb/

Naujenes tautas bibliotēka piedāvā ikvienam interesentam reģistrēties bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem, aizpildot elektronisko anketu sadaļā “Lietotāju online reģistrācija”. Kontaktinformācija  konsultācijām un uzziņām: Tālr. 65450246, 29169218; e – pastā: biblioteka@naujene.lv.  Vairāk informācijas – bibliotēkas emuārā.