Līdz 2021. gada 7. februārim tiek atcelti NVA klientu klātienes apmeklējumi

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka saistībā ar drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai līdz 2021. gada 7. februārim tiek atcelta klientu klātienes apkalpošana NVA filiālēs.

Tiem klientiem, kuriem NVA klātienes apmeklējums bija ieplānots laikā no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 7. februārim, konsultācijas tiks sniegtas telefoniski, bet ja telefoniska konsultācija nav iespējama, klātienē NVA filiāle būs jāapmeklē vēlāk saskaņā ar apmeklējuma datumu pārcelšanas grafiku.

21.12.2020.

17.02.2021.

18.01.2021.

11.03.2021.

22.12.2020.

18.02.2021.

19.01.2021.

12.03.2021.

23.12.2020.

19.02.2021.

20.01.2021.

15.03.2021.

28.12.2020.

22.02.2021.

21.01.2021.

16.03.2021.

29.12.2020.

23.02.2021.

22.01.2021.

17.03.2021.

30.12.2020.

24.02.2021.

25.01.2021.

18.03.2021.

04.01.2021.

25.02.2021.

26.01.2021.

19.03.2021.

05.01.2021.

26.02.2021.

27.01.2021.

22.03.2021.

06.01.2021.

01.03.2021.

28.01.2021.

23.03.2021.

07.01.2021.

02.03.2021.

29.01.2021.

24.03.2021.

08.01.2021.

03.03.2021.

01.02.2021.

25.03.2021.

11.01.2021.

04.03.2021.

02.02.2021.

26.03.2021.

12.01.2021.

05.03.2021.

03.02.2021.

29.03.2021.

13.01.2021.

08.03.2021.

04.02.2021.

30.03.2021.

14.01.2021.

09.03.2021.

05.02.2021.

31.03.2021.

15.01.2021.

10.03.2021.

Iepriekš ieplānotais apmeklējuma datumsPārceltais apmeklējuma datums, kurā jāierodas klātienē NVAIepriekš ieplānotais apmeklējuma datumsPārceltais apmeklējuma datums, kurā jāierodas klātienē NVA

Iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu tiek pieņemti tikai attālināti!

Lai bezdarbnieka statusam pieteiktos elektroniski NVA CV un vakanču portālā, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:

1. solis

Atveriet NVA CV un vakanču portālu;

2. solis

Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;

3. solis

Izvēlēties iespēju “Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam”;

4. solis

Izvēlēties iespēju “Pieteikties bezdarbnieka statusam” un norādiet NVA filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties;

5. solis

Lejupielādējiet un aizpildiet iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai (paraksts nav vajadzīgs).

6. solis

Aizpildītu iesniegumu WORD formātā saglabājiet kā pielikumu un nosūtiet NVA.

Ja klientam nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka statusam, to var izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot un ieliekot filiāles pastkastītē.