Lielā talka Daugavpils novadā

Naujenes pagasta pārvaldes darbinieki talkoja Dinaburgas pilskalna teritorijā, sakārtojot jaunizveidotās Veselības takas apkārtni. Tika nogriezti sausie zari, sīkie krūmi, attīrītas takas nogāzes, sagrābtas vecās lapas. Dinaburgas atpūtas laukuma sakopšanā pievienojās Lāču pamatskolas talcinieki. Naujenes tautas bibliotēkas darbinieces aktīvi talkoja  Kraujas ciema Hoftenbergas parkā, kur pēc atkritumu savākšanas tīrāka kļuva šī ciema iedzīvotāju iecienītā pastaigu vieta.

Līksnas pagasta iedzīvotāji piedalījās Lielajā talkā ar devīzi “Es piederu nākotnei!”. Tā ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Šogad līksnieši sakopa stāvvietu pie Koša ezera, kā arī savāca atkritumus gar pagasta ceļiem. Talkā piedalījās 38 dalībnieki un savāca 240 maisus ar atkritumiem. Noslēgumā bija gandarījuma sajūta par padarīto darbu un atkal tīro atpūtas vietu Līksnas pagasta teritorijā.

Demenes pagastā talka notika Demenes un Kumbuļu ciemā. Demenē pārvaldes darbinieki stādīja dekoratīvus krūmus, izveidojot nosaukumu – “Demene”. Savukārt Kumbuļu ciemā, pie Atbalsta centra „Paspārne”, darbinieki labiekārtoja iestādes apkārtējo teritoriju, stādija puķes, atjaunoja puķudobes un to noformējumu, apgrieza krūmus.

Dubnas pagastā Lielajā talkā piedalījās 16 talcinieki. Tika veikta dēlīšu nomaiņa bojātiem soliem un šūpolēm bērnu rotaļu laukuma teritorijā, kā arī solu un šūpoļu krāsošana. Tāpat sakopta teritorija pie pagasta ēkas, atpūtas un sporta laukumā.

Nīcgales pagastā talkoja 52 talcinieki, kas labiekārtoja Nīcgales ciema teritoriju un iestādīja 100 mazos bērziņus, kā arī savāca 35 zilos un 46 baltos maisus ar atkritumiem.

Divdesmit divi Kalupes pagasta pārvaldes darbinieki Lielajā talkā veica dažādus darbus parka teritorijā – grāba lapas, lasīja vēja nolauztos zarus, zāģēja krūmus. Ar traktora palīdzību tika izvilkti koku celmi un nolīdzināta zeme. Pēc padarīta darba visi mielojās ar zupu.

Višķu pagastā talka norisinājās visu nedēļu. Špoģu vidusskolēni sakārtoja savu skolas apkārtni, Višķu baznīcas apkārtni un sakopa brāļu kapus. Kopumā talkā piedalījās 170 skolēni. 20 Višķu pagasta pārvaldes un pašvaldības aģentūras “Višķi” sakopa pagasta pārvaldes apkārtni. Bibliotekāres sakopa bibliotēku teritoriju. Višķu SAC darbinieki sakopa savu apkārtni un kapus. Darbos iesaistījās 37 cilvēki. Tika grābtas lapas, slaucīti celiņi un stādītas puķes. Pagasta ceļu grāvmalās un atpūtas vietās tika savākti 65 zilie un 50 baltie maisi ar atkritumiem.

FOTOGALERIJA