Lielās egles iedegšana Maļinovas pagastā

Maļinovas pagasta Saieta nams 11. decembrī plkst. 15.30 aicina lielus un mazus uz pagasta Lielās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumu! Nāciet, lai rotaļās, dziesmās un dejās izgaismotu ceļu Ziemassvētkiem! Pasākums noritēs pie Maļinovas pagasta Saieta nama. Visi laipni gaidīti!