LLKC Daugavpils konsultāciju birojs aicina pieteikties mācībām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Daugavpils konsultāciju birojs janvārī aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus pieteikties mācībām, kā arī pieredzes apmaiņas braucieniem.

Jau no šī gada janvāra Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros lauksaimniecībā iesaistītajām personām, saimniecību īpašniekiem, darbiniekiem vai pārraugiem būs iespēja apgūt vairākas tēmas – “Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana” (16 stundu mācību programma) un  “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (24 stundu mācību programma).

Tāpat būs iespēja arī apgūt bioloģiskās lauksaimniecības kursu. Šīm mācībām var pieteikties gan bioloģiskie, gan konvencionālie lauksaimnieki, pārtikas mājražotāji, pārstrādes uzņēmumu pārstāvji un citi interesenti, kuri vēlas papildināt zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību, kuriem tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (startējot ES projektu konkursos, atbalsta maksājumu saņemšanai utt.). Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Aicinām laikus pieteikties mācībām arī tās lauksaimniecībā iesaistītas personas, saimniecību īpašniekus, darbiniekus un citas personas, kurām savā darbībā nepieciešams iegādāties un izmantot augu aizsardzības līdzekļus un ir nepieciešams iegūt vai pagarināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apliecību.

Liela daļa mācību būs ar 100% atbalsta intensitāti, tas ir, dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā. Paredzēts, ka atkarībā no kursa tēmas mācību ilgums būs no 2 līdz 20 dienām.

Pieteikšanās mācībām ir līdz 2019. gada 31. janvārim Sēlijas ielā 25, Daugavpilī, 2. st. (jāaizpilda pieteikums). Plašāka informācija pa tālr. 27824131.

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs aicina interesentus pieteikties arī pieredzes apmaiņas braucieniem Latvijā un ārzemēs. LAP investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros tiek piedāvāti 30 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Braucienu dalībniekiem būs jārēķinās arī ar līdzmaksājumu.