Poligonu “Meža Mackeviči” plāno veidot par vienu no modernākajām bāzēm Baltijas valstīs

Latgales reģions ir sevišķi nozīmīgs no valsts drošības aspekta, tādēļ pēdējos gados tam ir veltīta pastiprināta uzmanība. Šobrīd Nacionālie bruņotie spēki Latvijā strādā pie ieceres katrā reģionā izveidot reģionālā līmeņa poligonu, lai stiprinātu Zemessardzes kaujas spējas. Lai nodrošinātu atbilstošu apmācību infrastruktūru Latgalē, plānots paplašināt un modernizēt mācību poligonu “Meža Mackeviči” Daugavpils novada Vaboles pagastā.

Šī mērķa sasniegšanai Aizsardzības ministrija ierosinājusi noteikt nacionālo interešu objekta statusu militārajam poligonam “Meža Mackeviči”, kā arī ir uzsāktas nepieciešamās darbības teritorijas pārņemšanai Aizsardzības ministrijas valdījumā no Zemkopības ministrijas un A/S “Latvijas Valsts meži”. Teritoriju plānots paplašināt no līdzšinējiem 10.4  līdz 6000 hektāriem.

Lai pārrunātu Aizsardzības ministrijas plānus, “Meža Mackevičos” tika rīkota tikšanās ar Daugavpils novada domes deputātiem, domes atbildīgajiem speciālistiem un tuvāko pagastu pārvalžu vadītājiem. Šis jautājums netiek virzīts Daugavpils novada domes sēdē, tomēr tiek izskatīts Īpašuma pārvaldīšanas komisijā, lai varētu sniegt atļauju A/S “LVM” zemes vienības atdot Aizsardzības ministrijai.

Ar attīstības iecerēm un plāniem informēja Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Silenieks, Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris plkv. Māris Simsons un Zemessardzes 3. Latgales brigādes štāba priekšnieks plt. Gunārs Vizulis.

Pulkvežleitnants G.Vizulis pastāstīja, ka šobrīd Aizsardzības ministrijai pieder tikai šautuve un neliela meža teritorija 10,4 ha platībā. Līdz šim apmācību organizēšanai tika noslēgts līgums ar A/S “LVM”, paplašinot teritoriju līdz 6000 ha. Pēdējo divu, trīs gadu laikā poligona infrastruktūra sākusi strauji attīstīties un šobrīd tajā atrodas divas lielās šautuves, šautuves pistolēm, granātu mešanas laukums, virkne jaunu noliktavu ekipējuma un transporta glabāšanai, stāvlaukums automašīnām, kā arī izveidots neliels sporta placis, kur karavīri atpūtas brīžos var spēlēt volejbolu vai trenēties āra trenažieros.

“Neskatoties uz jau paveikto, nākotnē ir virkne izaicinājumu. Joprojām mums pietrūkst teritorijas, lai varētu pilnvērtīgi veikt apmācības apvidū, pastāv drošības apdraudējumi, jo šautuvei ir jānodrošina 3km perimetrs, tāpat esam spiesti izmantot pašvaldības ceļus. Lai to risinātu, ir veiktas sarunas ar A/S “LVM”, kuri ir piekrituši iznomātās teritorijas mums atdot. Tāpēc mēs paredzam, ka nākotnē šis poligons paplašināsies vairāk par 6000 hektāriem. Tā būs teritorija, kura piederēs Aizsardzības ministrijai un kura tiks izveidota kā viena no labākajām mācību vietām Baltijas valstīs. Šeit izmantos modernākās tehnoloģijas karavīru apmācībai. Te tiks izvietota administratīvā ēka, ēdnīca, sporta zāle, kazarmas, transporta novietne un citas nepieciešamās lietas, lai karavīri varētu pilnvērtīgi nodoties apmācībām. Perspektīvā plānojam arī labiekārtot padomju laikos izbūvēto veco ceļu ar tiltu. Tiltu pārbūvēsim, lai tam būtu 60 tonnu celtspēja,” demonstrējot izveidoto metu, skaidroja Gunārs Vizulis. Mets veidots tā, lai maksimāli neietekmētu valsts un pašvaldības rīcībā esošo infrastruktūru, kā arī samazinātu efektu uz civiliedzīvotājiem.

“Jauna infrastruktūra, atjaunoti ceļi, jaunas darba vietas būvējot un uzturot objektu, vietējo uzņēmēju pakalpojumu izmantošana, atslogojums pašvaldības infrastruktūrai, iedzīvotāju skaita pieaugums, kā arī atbalsta nodrošinājums Jaunsardzei,” tikai dažus no ieguvumiem pašvaldībai un iedzīvotājiem uzskaitīja G.Vizulis.

Šim viedoklim piekrīt arī Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Silenieks. “Es aicinātu iedzīvotājus poligona modernizāciju uztvert nevis kā apgrūtinājumu, bet kā lielu iespēju, sevišķi vietējiem uzņēmējiem. Karavīrus būs jāapgādā ar pārtiku, pārvadājamām tualetēm, būvmateriāliem celtniecībai, kokmateriāliem. Piemēri tepat Latvijā rāda, ka lielāko mācību laikā, ēdināšanas iestādes nespēj tikt galā ar pasūtījumiem, jo karavīrs grib pasūtīt un apēst picu, arī bez tā ēdiena, ko viņam nodrošina. Tā ir iespēja, kuru jāspēj izmantot.”

Silenieks norāda, ka Aizsardzības ministrijas mērķis ir izmantot esošo militāro mantojumu, nevis būvēt to jaunā vietā. “Ādažu poligons ir ļoti noslogots. Arī šodien mēs redzam, ka treniņu nolūkiem “Meža Mackevičos” no Rīgas ir atbraukuši sabiedroto spēki no Kanādas, Čehijas, Spānijas. Šeit viņi ne tikai mācās, bet arī atstāj naudu – iebrauc vietējā veikaliņā, aizbrauc uz Daugavpili.”

Silenieks norāda, ka bāzes attīstības termiņi atkarīgi no Aizsardzības ministrijas budžeta iespējām, paužot cerību, ka plānu pilnībā varētu realizēt tuvāko sešu gadu laikā. Investīciju apjomu gan Aizsardzības ministrija šobrīd atturas komentēt.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Arvīds Kucins pauž atbalstu Aizsardzības ministrijas iecerēm. “Varbūt tas ir nepierasti, jo ne tik senā pagātnē viena armija jau ir aizgājusi un vietā atnākusi jauna. Tomēr ir pozitīvi, ka šajā poligonā ir dzīvība, ka tiks risināts ceļu jautājums, lai mazāk izmantotu pašvaldības ceļus, kā arī tās ir jaunas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un apkalpojošajam personālam. Es neredzu šķēršļus, ka pašvaldības komisijā šo jautājumu varētu neakceptēt. Šim poligonam jāturpina funkcionēt, kā tas ir ierakstīts valsts aizsardzības nostādnēs.”

Pateicībā par pašvaldības atbalstu, pulkvedis M. Simsons pasniedza Daugavpils novada domes priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai balvu par atbalstu un ieguldījumu NBS apvienoto mācību NAMEJS 2018 sekmīgā norisē.

Zemessardzes vadība aicina ikvienu interesentu stāties Zemessardzes rindās. Latgalē tiek attīstīts jauns 36. Zemessardzes bataljons, kurā būs nepieciešami vairāk kā 800 profesionālā dienesta karavīri. Šis bataljons būs izvietots divās vietās – Meža Mackevičos un Lūznavā. Katru gadu tiks uzņemti vismaz 100-120 karavīri gadā. Pieteikties var 34. Zemessardzes bataljona teritorijā. Vairāk informācijas www.zs.mil.lv

FOTOGALERIJA