Mācību vizīte Zviedrijā

No 2. līdz 5. decembrim projekta LLI-341 „Aging in Comfort” partnerpašvaldību sociālie darbinieki, projektu koordinatori kopā ar vadošā partnera – biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta pārstāvjiem bija mācību vizītē Borlänge, Zviedrijā. Brauciena mērķis bija gūt Zviedrijas pašvaldību pieredzi aprūpes mājās sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, sevišķu uzmanību pievēršot vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes mājās pieejamības nodrošināšanas praksei.

Mācību vizītes laikā Borlänge pašvaldības pārstāvji izklāstīja sociālās jomas politiku, bija iespējams iepazīt e-sistēmu, ar kuras palīdzību tiek plānota sociālo pakalpojumu sniegšana klientiem, tika prezentēts iespaidīgs palīglīdzekļu klāsts, īpaši pašaprūpes palīgierīces, tika apmeklētas vairākas mobilo brigāžu vienības, dienas centrs cilvēkiem ar demenci, tuvinieku atbalsta centrs, gūstot priekšstatu par aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējiem, kuri nodrošina integrētu pieeju veselības un sociālajiem pakalpojumiem. Brauciena laikā norisinājās galda diskusijas ar iestāžu vadītājiem, kā arī speciālistiem, kas strādā ar klientiem un izvērtē viņu vajadzības, projekta partnerpašvaldību sociālie darbinieki dalījās ar Latvijas un Lietuvas pieredzi.

Sociālā palīdzība un sociālais atbalsts Zviedrijā ir attīstīts augstā līmenī, tādēļ šādas mācību vizītes ir ļoti vērtīgas, ļaujot saskatīt citu praksē balstītas sociālo pakalpojumu pilnveides iespējas, ko īstenot Daugavpils novada pašvaldībā.

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” sadarbībā ar 4 pašvaldībām Latgalē, 2 pašvaldībām Lietuvā uzsākusi projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in Comfort” īstenošanu, kura mērķis ir uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti. Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta ilgums 18 mēneši.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Papildus informācija:
Projekta koordinatore
Juta Valaine
Mob. +371 65476882
e-pasts: juta.valaine@dnd.lv