Makšķernieku pēcpusdiena Maļinovā

20. jūlijā Maļinovā norisinājās pasākums “Makšķernieku pēcpusdiena”. Sacensībās piedalījās septiņi makšķernieki.

Makšķerēšanas sacensības sākās ar izlozi. Katrs tika pie sava kārtas numura, tādējādi nosakot, kādā sektorā ķert zivis.

Makšķerētājs varēja makšķerēt tikai ar vienu makšķeri. Noķertās zivis nedrīkstēja nodot viens otram.

Kā zivju barību ēsmam atļāva izmantot – kukurūzu, maizi u.c. Sacensību dalībnieki ievēroja 2 metru distanci. Triju stundu laikā dalībniekiem vajadzēja noķert pēc iespējas vairāk zivju.

Konkursa beigās notika loma svēršana, rezultātu apkopošana un apbalvošana.

I vietu ieguva – Kozirevs Mihails;
II vietu ieguva – Strelkovs Jurijs;
III vietu ieguva – Komarova Antonina;
IV vietu ieguva – Vanags Jurijs;
V vietu ieguva – Davidovs Vasilijs;
VI vietu ieguva – Sizova Ludmila.

Makšķerēšanas sacensību laikā valdīja viegla un patīkama atmosfēra, fonā skanēja mūzika, dalībnieki baudīja pavadīto laiku.

Izsaku vislielāko pateicību visiem makšķerēšanas sacensība dalībniekiem!

Natālija Davidova
Maļinovas pagasta saieta nama vadītāja