- Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas un dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu

Ambeļu pagasta teritorija
- Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Ambeļu pagasts, Daugavpils novads
- Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Ambeļu pagasts, Daugavpils novads

Biķernieku pagasta teritorija
- Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Biķernieku pagasts, Daugavpils novads

Demenes pagasta teritorija
- Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem dzīvojamā mājā Līdumnieku iela Nr. 11, Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads
- Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

Dubnas pagasta teritorija
-Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

Kalkūnes pagasta teritorija
-Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Kalkūnes pagastā

Kalupes pagasta teritorija
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

Lauceses pagasta teritorija
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

Līksnas pagasta teritorija
-Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvokļu īpašniekiem Līksnas pagasta dzīvojamās mājās
-Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.94 “Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvokļu īpašniekiem Līksnas pagasta dzīvojamās mājās”
-Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem
-Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.526 “Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā”
-Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā

Maļinovas pagasta teritorija
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

Medumu pagasta teritorija
-Par dzīvokļu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Medumu pagasta teritorijā
-Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Medumu pagasta terit

Naujenes pagasta teritorija
-Par īres maksas noteikšanu dzīvojamai mājai Daugavas iela 17, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā Vienības iela 8, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā Meža iela 6, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamā mājā Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Naujenes pagasts, Daugavpils novads
-Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Naujenes pagasts, Daugavpils novads”
-Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2016. gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Naujenes pagasts, Daugavpils novads”
-Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2016. gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Naujenes pagasts, Daugavpils novads”
-Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. gada 14.jūlija lēmumā Nr. 574 „Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Naujenes pagasts, Daugavpils novads”

Nīcgales pagasta teritorija
-Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
Salienas pagasta teritorija
-Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Salienas pagasta teritorijās
-Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Salienas pagasta teritorijā
-Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Salienas pagasta teritorijā

Skrudalienas pagasta teritorija
-Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Skrudalienas pagasta teritorijā
-Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā Nr.7, Silene 153, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Skrudalienas pagasta teritorijā
-Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Skrudalienas pagasta teritori
-Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Skrudalienas pagasta teritorijā

Tabores pagasta teritorija
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Tabores pagasta teritorijā
-Par uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamā mājā „Maskališķi”, Tabores pagasts, Daugavpils novads

Vaboles pagasta teritorija
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Vaboles pagasta teritorijā

Višķu pagasta teritorija
-Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Višķu pagasts, Daugavpils novads
-Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr.456 “Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Višķu pagasts, Daugavpils novads”
-Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Višķu pagasts, Daugavpils novads
-Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr.455 “Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Višķu pagasts, Daugavpils novads”