Ambeļu pagasta teritorija
- Par Ambeļu Brīvā laika pavadīšanas un sporta centra pirtī izmantoto resursu izmaksām
- Par Ambeļu Brīvā laika pavadīšanas un sporta centra izmantoto resursu izmaksām

Biķernieku pagasta teritorija
- Par traktortehnikas maksas pakalpojumiem Biķernieku pagastā

Demenes pagasta teritorija
- Par maksas pakalpojumiem Demenes pagastā

Dubnas pagasta teritorija
-Par Dubnas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010.gada 11.novembra lēmumā 1601 „Par Dubnas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”

Kalkūnes pagasta teritorija
-Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par grozījumu Daugavpils novada domes 2013.gada 28.decembra lēmumā Nr.1359 „Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”

Kalupes pagasta teritorija
- Par maksas pakalpojumiem Kalupes pagastā

Līksnas pagasta teritorija
-Par maksas pakalpojumiem Līksnas pagastā
- Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010. gada 29 aprīļa lēmumā Nr. 535 „Par maksas pakalpojumiem Līksnas pagastā”
- Par ieejas maksas noteikšanu Līksnas Muižas parka apmeklētājiem

Maļinovas pagasta teritorija
- Par traktortehnikas maksas pakalpojumiem Maļinovas pagastā

Medumu pagasta teritorija
- Par maksas pakalpojumiem Medumu pagastā

Naujenes pagasta teritorija
- Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā
- Par maksas pakalpojumiem dabas parka „Daugavas loki” Naujenes pagasta teritorijā

Skrudalienas pagasta teritorija
- Par maksas pakalpojumiem Skrudalienas pagastā
- Par Skrudalienas pagasta pirts maksas pakalpojumiem
- Par grozījumu Daugavpils novada domes 2013.gada 28.decembra lēmumā Nr.1360 “Par Skrudalienas pagasta pirts maksas pakalpojumiem”

Sventes pagasta teritorija
- Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā
- Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr. 656 „Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā”
- Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010. gada 27. maija lēmumā Nr. 656 ”Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā”

Tabores pagasta teritorija
- Par maksas pakalpojumiem Tabores pagastā

Vecsalienas pagasta teritorija
- Par ieejas maksas noteikšanu Vecsalienas muižas pils parka apmeklētājiem

Višķu pagasta teritorija
- Par laivu nomu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
- Par maksas noteikšanu Višķu pagasta Sabiedriskajā pirtī
- Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumā Nr. 1193 “Par maksas noteikšanu Višķu pagasta Sabiedriskajā pirtī”
- Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Izglītības iestādes
- Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs
- Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs

Kultūras pārvalde
- Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumiem
- Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās
- Par grozījumu Daugavpils novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr. 679 „Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās”

Sociālais dienests
- Par Daugavpils novada domes Sociālā dienesta psihologa maksas pakalpojumiem

Dzimtsarakstu nodaļa
- Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

Būvvalde
- Par Daugavpils novada domes Būvvaldes maksas pakalpojumiem

Pašvaldības aģentūra "Višķi"
- Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” ekskavatora –iekrāvēja PALAZZANI PB-80 maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr. 1175 „Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
- Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Daugavpils novada dome
- Par Daugavpils novada pašvaldības iestādes - Daugavpils novada dome maksas pakalpojumiem

Citi maksas pakalpojumi
- Par maksas pakalpojumu noteikšanu par parakstu apliecināšanu