- Daugavpils novada domes nolikums

- Nolikums par Daugavpils novada domes apbalvojumiem


Pagastu pārvalžu nolikumi
- Ambeļu pagasta pārvaldes nolikums
- Biķernieku pagasta pārvaldes nolikums
- Demenes pagasta pārvaldes nolikums
- Dubnas pagasta pārvaldes nolikums
- Kalkūnes pagasta pārvaldes nolikums
- Kalupes pagasta pārvaldes nolikums
- Laucesas pagasta pārvaldes nolikums
- Līksnas pagasta pārvaldes nolikums
- Maļinovas pagasta pārvaldes nolikums
- Medumu pagasta pārvaldes nolikums
- Naujenes pagasta pārvaldes nolikums
- Nīcgales pagasta pārvaldes nolikums
- Salienas pagasta pārvaldes nolikums
- Skrudalienas pagasta pārvaldes nolikums
- Sventes pagasta pārvaldes nolikums
- Tabores pagasta pārvaldes nolikums
- Vaboles pagasta pārvaldes nolikums
- Vecsalienas pagasta pārvaldes nolikums
- Višķu pagasta pārvaldes nolikums

Izglītības iestāžu nolikumi
- Salienas vidusskolas nolikums
- Sventes vidusskolas nolikums
- Špoģu vidusskolas nolikums
- Vaboles vidusskolas nolikums
- Zemgales vidusskolas nolikums
- Biķernieku pamatskolas nolikums
- Kalupes pamatskolas nolikums
- Lāču pamatskolas nolikums
- Medumu pamatskolas nolikums
- Naujenes pamatskolas nolikums
- Randenes pamatskolas nolikums
- Birznieku pamatskolas nolikums
- Silenes pamatskolas nolikums
- Skrudalienas pamatskolas nolikums
- Tabores pamatskolas nolikums
- Laucesas pamatskolas nolikums
- Medumu internātpamatskolas nolikums
- Nīcgales pirmskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" nolikums
- Naujenes pirmskolas izglītības iestādes "Rūķitis" nolikums
- Daugavpils novada sporta skolas nolikums

Kultūras iestāžu nolikumi
- Daugavpils novada Kultūras pārvaldes nolikums
- Špoģu Mūzikas un mākslas skolas nolikums
- Naujenes Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Sociālo iestāžu nolikumi
- Daugavpils novada Sociāla dienesta nolikums
- Naujenes bērnu nama nolikums
- Sociālo pakalpojumu centra "Pilādzis" nolikums
- Višķu sociāla aprūpes centra nolikums

Pašvaldības aģentūru nolikumi
- Pašvaldības aģentūras "Višķi" nolikums
- Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "TAKA" nolikums

Bāriņtiesu nolikumi
- Daugavpils novada Kalkūnes bāriņtiesas nolikums
- Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesas nolikums
- Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesas nolikums
- Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas nolikums
- Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas nolikums

Konkursu nolikumi
- Daugavpils novada jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu konkursa nolikums
- Konkursa "Daugavpils novada gada uzņēmums"
- Konkursa „LABĀKAIS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMS DAUGAVPILS NOVADĀ 2016” nolikums
- Konkursa „LABĀKĀ PIRTS DAUGAVPILS NOVADĀ 2017" nolikums
- Daugavpils novada konkursa „Saimnieks 2017” nolikums
- Daugavpils novada akcijas “Lepojos būt novadnieks!” nolikums
- Daugavpils novada projektu konkursa jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” nolikums
- Daugavpils novada projektu konkursa jaunatnei „Attīsti sevi!” nolikums