- Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma par bērnu izglītību Špoģu Mūzikas un mākslas skola reglaments
- Daugavpils novada domes reglaments
- DAUGAVPILS NOVADA DOMES DEPUTĀTU, IESTĀŽU VADĪTĀJU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS SISTĒMAS REGLAMENTS
- Lēmums par Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu