- Par rakšanas darbu veikšanu Daugavpils novadā
- Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
- PASKAIDROJUMA RAKSTS
- Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas apmēru
- PASKAIDROJUMA RAKSTS
- Grozījumi Daugavpils novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.gadam”
- Pamatbudžets
- Saistību pārskats