Ambeļu pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu
- Par ūdens piegādes tarifu apstiprināšanu
- Par notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tarifu apstiprināšanu

Biķernieku pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
-Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Demenes pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Demenes pagasta teritorijā
- Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu

Dubnas pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifiem
- Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Kalkūnes pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu

Kalupes pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
- Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu

Laucesas pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Laucesas ciemā
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Mirnija ciemā

Līksnas pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par apkures tarifa apstiprināšanu nedzīvojamām telpām Daugavas ielā 5, Līksnas pagastā
- Par gāzes piegādes tarifa noteikšanu iedzīvotājiem, Daugavas ielā 5, Līksna

Maļinovas pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu
- Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifiem

Medumu pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Medumu pagasta teritorijā
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Naujenes pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu

Nīcgales pagasta teritorija
- Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Nīcgales pagasta teritorijā
- Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Salienas pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
- Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu

Skrudalienas pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu

Sventes pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Daugavpils novada Sventes pagasta teritorijā
- Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
- Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Tabores pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Tabores pagasta teritorijā
- Par Tabores pagasta pārvaldes greidera nomas tarifu noteikšanu
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Vaboles pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Vecsalienas pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Vecsalienas pagasta teritorijā
- Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Višķu pagasta teritorija
- Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu