- Daugavpils novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats
- Daugavpils novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats
- Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats
- Daugavpils novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats
- Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats
- Daugavpils novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats
- Daugavpils novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
- Daugavpils novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats
- Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats