- Daugavpils rajona nodarbinātības stratēģija
- Daugavpils novada Jaunatnes politikas stratēģija 2011.-2017.gadam
- Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” (tūrisma, atpūtas un kultūras aģentūra) vidējā termiņa attīstības stratēģija 2013.-2016. gadam
- Par Amatu un radošās izglītības centra "Vaboles muiža" infrastruktūras attīstības koncepciju 2014.-2016.gadam
- Par Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmas apstiprināšanu
- Par grozījumiem Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmā
- DAUGAVPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJA 2015.-2030.GADAM
- Par objekta darbības stratēģijas tūrisma kontekstā “Slutišķu sādža Daugavas lokos” 2017.-2025.gadam apstiprināšanu
- Pielikums
- Titullapa
- Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programmas 2018.–2020.gadam apstiprināšanu