Mednieku saiets un Ambeļu pagasta ģimeņu sporta spēles

Mednieku saiets tiek rīkots ar mērķi veidot sadarbību starp Daugavpils novada mednieku kolektīviem, atbalstīt zināšanu un pieredzes apmaiņu, veicināt mūžizglītību medniecības jomā.

Mednieku kolektīvu ierašanās līdz 9.30;
Pārstāvju sanāksme “Mednieku namiņā” 9.45;
Sporta spēļu atklāšana stadionā 10.00;
Sacensību sākums 10.30;
Mednieku kolektīvu zupas konkurss un degustācija 15.30;
Apbalvošana 16.00;
Pēc apbalvošanas jautri danči.

Nolikums