MŪZIKAS SKOLAS VIIMSI (IGAUNIJA) KONCERTS

Š.g. 13 decembrī Daugavpils universitātes zālē notika koncerts, kuru varēja apmeklēt jebkurš interesents no Daugavpils pilsētas un novada. Koncerta izpildītāji bija Naujenes Mūzikas un mākslas skolas sadarbības partneri – Viimsi mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi no Igaunijas. Savu muzicēšanas prasmi demonstrēja Viimsi mūzikas skolas jaunie akordeonisti, Stīgu ansamblis, kā arī atzīmēts ar skaļiem skatītāju aplausiem Džeza Big Band.

Naujenes Mūzikas un mākslas skola pateicas saviem draugiem no Igaunijas, īpaši Viimsi skolas direktorei  Urvi Haasma kundzei un akordeona spēles pedagogam Henn Rebane kungam, par veiksmīgu sadarbību, par sagādāto prieku no kopīgas saskarsmes, sākot ar mūsu skolas vizīti Igaunijā.

Liels paldies Daugavpils universitātes Mūzikas fakultātes dekānam Evaldam Daugulim, kurš nodrošināja iespēju šim pasākumam notikt, jo gan spēlēt, gan klausīties universitātes koncertu zālē, ar viņa lielisko akustiku, ir patiess prieks!

Paldies Daugavpils novada domei un Naujenes pagasta pārvaldei par  pasākuma atbalstu!