Naujenes tautas bibliotēka tiešsaistē un virtuāli 2020

Pandēmijas laiks ienesa korekcijas bibliotēku darbā, jaunas iespējas un jaunus risinājumus. Naujenes tautas bibliotēka, lai nepazaudētu saikni ar saviem lietotājiem,  2020. gadā sāka veidot  bibliotēkas aktivitātes tiešsaistē un piedāvāt apmeklēt  virtuālas izstādes un lasīt virtuālās grāmatas. Prezentācijā ir apkopotas Naujenes tautas bibliotēkas  2020. gada laikā veidotas  virtuālās aktivitātes! Tika organizēti  divi e-konkursi, divas e-viktorīnas, viena e-akcija, trīs e-radošās darbnīcas, viena  e-bibliotekārā stunda, divas e-literārās stundas, “Dzejas dienām” veltīti e-dzejas lasījumi, sešas virtuālās izstādes un bibliotēkas emuārā publicētas trīs virtuālās grāmatas. 2021.gadā mēs turpinām veidot e-aktivitātes  un  tiešsaistes pasākumus ZOOM platformā, bet ilgojamies un vēlamies satikt savus lietotājus klātienes pasākumos.

Prezentāciju skat.šeit!  https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2021/06/naujenes-tautas-biblioteka-tiessaiste.html