Naujenes ciemā noslēdzās divu ielu pārbūve

2020. gada vasarā tika noslēgts līgums ar būvniekiem par Naujenes ciema Vecpils un Dzelzceļa ielas pārbūvi ar kopējo garumu 938 m. Remontdarbi objektā iesākās vēl rudenī, un pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsākās šī gada pavasarī.

Projekta ietvaros tika nomainīts grants un asfalta segums, nomainītas betona apmales, atjaunotas ceļa zīmes. Darbu ietvaros tika uzstādīti peldošā tipa aku vāki, kas ļauj nodrošināt to atrašanos asfalta līmenī.

Tika ierīkotas papildus autostāvvietas un nobrauktuves, kā arī nobruģēta gājēju ietve, uzklāti horizontālie ceļa apzīmējumi.

Remontējamajos ceļa posmos ierīkots moderns ielu apgaismojuma tīkls, kurš darbojas jau no iepriekšējā gada decembra.

Apkārtējā teritorija tika apzaļumota, iesējot zālienu.

Kopējā līguma summa būvdarbiem Naujenes ciemā sastādīja 391 151 eiro.

Darbus izpildīja SIA “DSM Meistari”.