Naujenes ciemā pārbūvē divas ielas

2020. gada vasarā tika noslēgts līgums ar būvniekiem par Naujenes ciema Vecpils un Dzelzceļa ielas pārbūvi, ar kopējo garumu 938 m. Darbi objektā iesākās vēl rudenī, un pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsākās šī gada pavasarī. Kā atzīmē pagasta pārvaldes vadītāja – abi ceļa posmi ir kritiski svarīgi vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

“Pirmkārt, šeit atrodas Naujenes pagasta administratīvais centrs, pagasta pārvalde, dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesa. Šeit ielas tika uzbūvētas pagājušā gadsimta 60. gadu beigās, saimniecības “Naujene” teritorijā. Abas ielas (Vecpils un Dzelzceļa iela) kalpo kā starpposms starp pašvaldības ceļiem, pa ceļu brauc arī mūsu zemnieki,” skaidro Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne.

Darbu ietvaros tiek nomainīts grants un asfalta segums, nomainītas betona apmales, atjaunotas ceļa zīmes. Tika uzstādīti peldošā tipa aku vāki, kas ļaus nodrošināt to atrašanos asfalta līmenī.

Tiek ierīkotas papildus autostāvvietas un nobrauktuves un uzklāti ceļa apzīmējumi.

Remontējamajos ceļa posmos ierīkots moderns ielu apgaismojuma tīkls, kurš darbojas jau no iepriekšējā gada decembra.

Pēc ceļa būvdarbu pabeigšanas tiks apzaļumota teritorija, apsējot to ar zālienu.

“Būvniekiem jāpabeidz darbi Naujenes ciemā līdz 30. jūnijam, nākošnedēļ jau būs divas kārtas asfalta, bet tad atliks tikai labiekārtošana – ceļazīmes, norādījumi, u.c.,” saka pagasta vadītāja.

Kopējā līguma summa būvdarbiem Naujenē sastāda 391 151 eiro.

Būvdarbi Vecstropu ciemā norit pilnā sparā

Arī Vecstropu ciema pagalmu pārbūve aprīļa beigās atsākta pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma.

Projekta ietvaros tiek mainītas inženierkomunikācijas, uzbūvēts arī sālsizturīgais slānis, jaunas betona apmales, bruģa un asfalta seguma būvniecība, ceļazīmju un apzīmējumu izveide. Autotransporta novietošanai tiek ierīkoti stāvlaukumi un stāvvietas brauktuvju malās.

Pēc Miglānes vārdiem šis objekts ir krietni sarežģītāks: “Tur mēs izpildījām pagājušogad tikai 30% no darbu apjoma, bet šogad līdz 30. jūlijam ir termiņu pagarinājums, kura atlikušie darbi ir jāpabeidz. Šobrīd darbi intensīvi norit, tuvākajās dienās tiks ieklāta asfalta pirmā kārta.”

Ciematā kopš šī gada sākuma jau darbojas moderns apgaismojums.

Paredzēts arī atjaunot zālājus, iestādīt krūmu rindas un iemulčēt dobes, ierīkot lietusūdens novadīšanu, pieslēdzoties esošajiem  lietusūdens kanalizācijas tīkliem.

Lai īstenot projektu valsts kasē tika ņemts aizņēmums 292 974 eiro apmērā, paredzot līdzfinansējumu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 106 854 eiro apmērā.

Silenē pabeidz Baznīcas ielas pārbūvi

Skrudalienas pagasta Silenes ciemā ekspluatācijā pieņemta Baznīcas iela 817 m garumā.

Jāatzīmē, ka pirms pārbūves Baznīcas iela bija bez cietā seguma, taču pēc projekta realizācijas ielas garumā tika izveidots asfalta segums, turklāt tā tika paplašināta. Ielai tika sakārtota virsūdeņu novadīšanas sistēma, kā arī izveidots LED apgaismojums.

Ceļa posms ved caur Silenes katoļu baznīcu, kā arī kalpo kā piebraukšanas ceļš kapsētai, pie zemnieku un individuālām saimniecībām.

Projekta kopējās izmaksas Silenē sastādīja 220 357 euro. No tiem aizņēmums valsts kasē ir 142 307 euro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 78 049 euro.


Autors un foto: Dainis Bitiņš