Naujenes MMS audzēkņu panākumi Baltkrievijā

Šī gada 23. februārī Moģiļevā (Baltkrievija) notika pirmais atklātais konkurss akordeona un bajāna spēles klases audzēkņiem “Могилёвские наигрыши”. Mūsu skolas audzēkņi Diāna Siņeviča (ped.Tatjana Jukuma), Ieva Deiko ( ped. Ņina Laškova) un Varvara Parfjonova (ped. Svetlana Vasiļjeva) ieguva laureātu 3. pakāpes diplomus. Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi godam aizstāvēja savas skolas un Latvijas vārdu šajā konkursā.