Naujenes sirdspuksti Latvijai

Latvija ir pati burvīgākā vieta uz pasaules! Kur vēl ir tik skanīgas dziesmas un ritmiskas dejas? Kur tumšie un biezie meži dod ne tikai skābekli, bet arī iedvesmu? Kur vēl cilvēki ir tik laipni un izpalīdzīgi, meitenes ir tik skaistas un puiši tik spēcīgi? To visu var saskatīt Latvijā, mēs esam nepilni divi miljoni, taču mums ir izdevies saglabāt savu valsti, savas tradīcijas, svētkus, valodu un rakstību. Nav nevienas tādas pašas tautas kā mēs, mēs esam vienīgie un unikālie, jo mēs esam Latvija!

Šī gada novembris Latvijai ir ļoti svarīgs mēnesis, jo Latvija svin savu simtgadi! Gatavojoties svētkiem, Naujenē 10. novembrī visiem interesentiem bija iespēja darboties un apgūt māla mīcīšanas prasmes Latvju spēka zīmju piekariņu darbnīcā, keramiķes Nellijas Dzalbas vadībā.

14.novembrī Naujenes kultūras centrs kļuva par pagaidu mājām divām brīnišķīgām izstādēm: biedrības RAXTU SĒTA rīkotajai austo grīdas celiņu un šaļļu izstādei “Liela, gara tēva josta, nevar pūrā salocīt”, kurā var apskatīt biedrības pārstāvju un PIKC “DDMV “Saules skola”” audzēkņu rokaustus grīdas celiņus un oriģinālus plecu lakatus. Izstādes atklāšanā bija iespēja minēt mīklas, ar vilnas zeķītēm pastaigāt pa austajiem grīdceliņiem un, protams, aplūkot un brīnīties par burvīgajiem rokdarbiem.

Otrā izstāde, kura tika atklāta tajā pašā dienā, bija Olgas Kuzminas fotogrāfiju izstāde “Atzīšanās”. Jau vairākus gadus autore dzīvo un strādā Naujenes pagastā, kuru uzskata par vienu no skaistākajām vietām Latvijā un kurā skaistākās ainavas var iemūžināt nemitīgi un visos gadalaikos, un nu ir nolēmusi ar šo skaistumu dalīties arī ar citiem. Abas izstādes būs apskatāmas līdz 28.12.2018. Izstāžu autores Olga Kuzmina un Inta Uškāne pateicas par atbalstu Daugavpils novada pašvaldībai un Naujenes pagasta pārvaldei.

Ja novembra sākumā naujeniešu sirdspuksti bija vienmērīgi un klusi, tad 18. novembrī tos varēja sadzirdēt visskaļāk un visskaidrāk. Latvijas 100. dzimšanas dienas svinības Naujenes pagastā sākās ar svētku dievkalpojumu Juzefovas sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, svētku dievkalpojuma laikā varēja klausīties arī muzikālus sveicienu no vokālistes Zitas Nitišas un vijolnieces Ingas Zeiles.

Pēcpusdienā visi tika aicināti uz svinīgo pasākumu Naujenes kultūras centrā un visiem vēlreiz pārliecināties par to, cik Naujene ir čakla – viņai patīk cept rudzu maizi, brūvēt miežu alu, pavasarī tecināt bērzu sulu, tā nodarbojas gan ar lauksaimniecību, gan ar mežizstrādi, Naujene auž, ada, viņa muzicē un māca. Par godu svētkiem tika sumināti tie cilvēki, kuri ar saviem darbiem dara Naujeni vēl čaklāku. Naujenieši var lepoties ar Daugavpils novada domes galvenā apbalvojuma “Gada cilvēks” saņēmējiem. Arī šogad, valsts jubilejas gadā par Gada cilvēku ir nominēts naujenietis – Antons Soms, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meliors Krauja” valdes priekšsēdētājs.

Daugavpils novada domes Atzinības raksts 16. novembrī pasniegts par nozīmīgiem sasniegumiem izglītības jomā – Naujenes pamatskolas skolotājai Valijai Kavinskai, Naujenes pirmskolas izglītības iestādes skolotājai Tatjanai Zvicevičai un veselības aprūpe jomā – ģimenes ārstei Ivetais Čivkulei.

Saule, ūdens, Daugava, gaismas pielieti lauki, saules sildīti meži, tas viss pieder mums. Mums tikai jārūpējas, lai to saglabātu, uzlabotu un nodotu nākamajām paaudzēm. Mēs ikviens ar saviem darbiem apliecinām piederību un attieksmi pret valsti. Valsts simtās dzimšanas dienas priekšvakarā tika piešķirti Daugavpils novada pateicības raksti: Vladislava un Irinas Kuzmicku ģimenei, Linardam Onzulam, Viktora un Nataļjas Vaļkovsku ģimenei, Stepanidai Miloševičai, Fridrihan Gladevičam, Zitai Nitišai, Ingrīdai Bleidelei, Sandrai Kokinai, Anatolijam Jemeļjanovam, Pāvelam Varfolomejevam, Jeļenai Ovčinnikovai, Skaidrītei Kardelei, Irinai Dergačovai, Anitai Karpenko un Gļebam Beļajevam .

Latvijai, novadam, pagastam vislielākā vērtība ir cilvēks, kurš šeit dzīvo, mācās un strādā. Katrs mūsu labais darbs, labā doma, iniciatīva veido daļiņu no gaismas, ar ko var iemirdzēties Latvija. Pasākuma laikā tika pasniegtas arī Naujenes pagasta pārvaldes Pateicības raksti: Annai Vaiderei, Jeļenai Samijlovskai, Ņinai Ļipiņai, Olgai Gaukai, Dacei Mukānei, Jūlijai Ņikitinai, Natļjai Ivanovai, Oļesjai Ņikitinai, Lidijai Rodzikai, Silvijai un Aivim Baļčūniem, Tatjanai Siņevičai, Inai Vaikulei, Andrejam Repinam, Tatjanai Kosolapkinai, Sandrai Strodei, Anitai Volžonokai, Aigai Soldatjonokai.

Naujenes kultūras centrs vēlas pateikties tiem, kuri šos svētkus darīja krāšņākus ar muzikālajiem priekšnesumiem: Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim un diriģentiem Jānim Grinbertam un Ruslanam Margevičam, Naujenes kultūras centra bērnu vokālajam ansamblim “Odziņas”, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” mazajiem dejotājiem un kolektīvu vadītājai Tatjanai Zvicevičai, Naujenes kultūras centra senioru vokālajam ansamblim “Dzeipurs”, Lāču pamatskolas vokālajam ansamblim un kolektīvu vadītājai Zitai Nitišai, Naujenes kultūras centra vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam “Dveina” un vadītājai Antrai Dombrovskai, Gļebam Beļajevam, Lāču pamatskolas deju kolektīvam un vadītājai Ivetai Meškovskai, Naujenes kultūras centra folkloras kopai “Rūžeņa” un vadītājai Ingai Zeilei, Naujenes pamatskolas vokālajam ansamblim “Spurgaliņas” un vadītājai Līvijai Koroļkovai, Daugavpils novada Kultūras centra vokālajam ansamblim “Stage On” un vadītājai Aigai Krutei un Naujenes mūzikas un mākslas skolas instrumentālajam ansamblim un kolektīva vadītājam Giršam Kaganam. Paldies visiem tehniskajiem darbiniekiem, kuri rūpējās par neskaitāmām lietām, lai šis pasākums noritētu gludi.

Vēlamies pateikties šo svētku atbalstītājiem: Daugavpils novada domei, Naujenes pagasta pārvaldei, īpašs paldies: SIA “Meliors Krauja”, SIA “ Belwood”, Zemnieku saimniecība “Bebri”, SIA “LBM”, SIA”EKO LATGALE”, SIA “Dekorts M”, SIA “DEFASS-D”, SIA “DM BUVEX”, pateicoties kuriem, svētku sajūta tika nodrošināta ikvienam apmeklētājam un ikvienam, kura sirdspukstus 18. novembrī varēja sadzirdēt Naujenē.

FOTOGALERIJA