NBS PERSONĀLA APMĀCĪBAS POLIGONĀ “MEŽA MACKEVIČI”

Daugavpils novadā, Vaboles pagasta teritorijā, Zemessardzes 34.Artilērijas bataljona poligonā “Meža Mackeviči” notiks Nacionālo bruņoto spēku personāla papildus apmācības. Laikā posmā no 01.06.2019. līdz 30.06.2019.  poligona šautuvēs tiek plānotas apmācības, kurās tiks izmantota kaujas munīcija, tāpēc, augstākminētajā laika posmā tiks izmantoti meža kvartāli Nr. 271, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313  drošības apķēdējuma izveidošanai uz šaušanas vingrinājumu izpildes laiku un apmācību aktivitātēm.

Papildus augstākminētajam, laikā no 01.06.2019. līdz 30.06.2019. poligona apkārtnē tiek plānotas arī apmācības bez kaujas munīcijas izmantošanas sekojošos meža kvartālos  Nr. .: 261, 269, 262, 278, 288, 289, 303, 304, 101, 102, 260, 268, 277, 287, 302, 100, 259, 267, 276, 286, 301, 99, 258, 266, 275, 285, 300, 98, 257, 265, 274, 284, 299, 97, 264, 273, 283, 298, 263, 272, 282, 297, 271, 281, 296, 309, 270, 280, 292, 279, 291, 295, 308, 290, 294, 307, 293, 306, 305, 312, 311, 313, 310, 154, 316, 161, 322,, 175, 333, ceļš 280.

Visu apmācību laikā, augstākminētajā apvidū, pārvietosies militārais transports, bruņotas militārpersonas, tiks izmantota salūtmunīcija (mācību munīcija),  dažādi imitācijas līdzekļi.