NBS personāla apmācības poligonā “Meža Mackeviči”

Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā, Zemessardzes 34. Artilērijas bataljona poligonā “Meža Mackeviči” norisināsies Nacionālo bruņoto spēku personāla papildus apmācības.

Laikā no laikā no 01.04.2019. līdz 14.04.2019. ieskaitot un no 18.04.2019. līdz 28.04.2019. ieskaitot poligona šautuvēs tiek plānotas apmācības, kurās tiks izmantota kaujas munīcija, tāpēc, augstākminētajā laika posmā tiks izmantoti meža kvartāli Nr. 271, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313  drošības apķēdējuma izveidošanai uz šaušanas vingrinājumu izpildes laiku un apmācību aktivitātēm.

Papildus augstākminētajam, laikā no 01.04.2019. līdz 17.04.2019. ieskaitot  un no 22.04.2019. līdz 28.04.2019. ieskaitot poligona apkārtnē tiek plānotas arī apmācības bez kaujas munīcijas izmantošanas sekojošos meža kvartālos  Nr. .: 261, 269, 262, 278, 288, 289, 303, 304, 101, 102, 260, 268, 277, 287, 302, 100, 259, 267, 276, 286, 301, 99, 258, 266, 275, 285, 300, 98, 257, 265, 274, 284, 299, 97, 264, 273, 283, 298, 263, 272, 282, 297, 271, 281, 296, 309, 270, 280, 292, 279, 291, 295, 308, 290, 294, 307, 293, 306, 305, 312, 311, 313, 310, 154, 316, 161, 322,, 175, 333, ceļš 280.

Visu apmācību laikā, augstākminētajā apvidū, pārvietosies militārais virszemes un gaisa transports, bruņotas militārpersonas, tiks izmantota salūtmunīcija (mācību munīcija),  dažādi imitācijas līdzekļi.