Neapbūvētas zemes vienības daļas nomas tiesību izsole Kalkūnes pagastā

Daugavpils novada dome rīko  neapbūvētas zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli

 

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaBirkineļu dārziņi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4460 007 0360
Platība, haDaļa 0.02 ha platībā no kopējās platības 8.1 ha
Lietošanas mērķisIndividuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601)
Apgrūtinājuminav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN28.00
Iznomāšanas mērķisIndividuālo dārzu uzturēšanai
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi

Nomas līgums