Neskatoties uz ārkārtējo situāciju, atbalsta projekta ietvaros nodrošina sociālos pakalpojumus

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju, Daugavpils novada klientiem tiek nodrošināti pakalpojumi projekta “Sociālā pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Klienti un speciālisti ievēro virkni stingru ierobežojumu, kas saistīti ar fiziskās distances ievērošanu, sava veselības stāvokļa izvērtēšanu un epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem, ko iesaka Slimību profilakses un kontroles centrs.

Tiek turpināta pozitīva sadarbība ar speciālistiem, kas ļauj nodrošināt atbalstu klientiem un sniegt palīdzību problēmsituāciju risināšanā.

Pakalpojumu nodrošināšana un saņemšana mazina klientu sociālo izolētību, prasmju trūkumu un trauksmes sajūtu, īpaši COVID 19 infekcijas laikā.

Pozitīva atgriezeniskā saite paaugstina gan darbinieku, gan klientu motivāciju pielāgoties ārkārtējai situācijai, mazina bažas un neziņu. Sociālajiem darbiniekiem un klientiem tas ir īpašs izaicinājums – apgūt atbildības sajūtu komandas darbā, attieksmē vienam pret otru, kā arī abpusēju respektēšanu kādā no uzdotajiem darbiem.

Sociālā dienesta un speciālistu darbs nav tikai ātri vērojams rezultāts, bet gan atbalsta sniegšana personai, sociālo prasmju attīstības veicināšanā un individuāli katram klientam veltītajā laikā.