Nīcgales mazie lasītāji iepazina Jāņa Baltvilka dzeju

29. aprīlī Nīcgales pagasta bibliotēkā pulcējās mazie lasītāji kopā ar audzinātājām, lai tiktos un sadraudzētos ar Jāņa Baltvilka dzejoļiem. Dzejnieks ir teicis, ka pasaule ir pilna ar dzeju, un tā ir visur – valodā, dabā. Tagad pavasara plaukumā kad:

“Dzied bērza zarā kurmis
tik līksmi, cik vien var.
Es arī dziedu līdzi:
Klāt atkal pavasars!”

 Mums – pieaugušajiem vien jāprot palīdzēt bērniem to saklausīt, ieraudzīt, sataustīt un izlasīt. Lielie bērni lasīja un savirknēja pašu zīmētu “Apoga alfabētu”, ieklausoties Jāņa Baltvilka dzejoļos par pavasari veidoja un zīmēja to krāsainu un pilnu ar brīnumiem, vēl mācījās jautrus  un neparastus skaitāmpantus. Rīta stunda bibliotēkā izskanēja ar kopīgu dziesmu par alfabētu.

Informāciju sagatavojusi:
Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja