Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā bērni rādīja uzvedumu “Teci, teci Daugaviņa”

Pavasara brīvdienās lielākie bibliotēkas lasītāji radoši un aktīvi strādāja, lai sagatavotu uzvedumu “Teci, teci Daugaviņa” pēc latviešu tautas pasakas motīviem.

16. martā jaunie aktieri savu darbu izrādīja bērnudārza audzēkņiem. Tie noskatījās pasaku par Daugavas rakšanu un deklamēja tautasdziesmas. Mazie skatītāji bija iemācījušies tautasdziesmu par Daugavu un to skanīgi kopā nodeklamēja. Paldies lasītājiem – aktieriem par radošo izdomu un darbu, dāvājot prieku mazajiem draugiem no bērnudārza.

Informāciju sagatavoja:
Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja