NO 26.AUGUSTA LĪDZ 22.SEPTEMBRIM NOTIKS DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcija

Priekšlikumus aicinām iesniegt: 

  • nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv
  • pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam – K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei – Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401

Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU !