No jaunā mācību gada Medumu internātpamatskolā var apgūt pavāra palīga profesiju

Medumu internātpamatskolā no šī mācību gada sāk darboties arodklase, kurā mācības varēs turpināt internātpamatskolas audzēkņi pēc 9. klases absolvēšanas, apgūstot pavāra palīga profesiju. Programma “Ēdināšanas pakalpojumi. Pavāra palīgs” ir licencēta un dotās programmas apguves ilgums ir divi gadi. Programmas laikā skolēni apgūs viesu apkalpošanas pamatus, ēdienu pagatavošanu, kalkulācijas pamatus, lietišķo valodu, svešvalodu, darba aizsardzību, sanitāriju un higiēnu.

Šī ir profesionālās izglītības programma, kuras mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot ēdināšanas uzņēmuma darbinieku, kurš ir ieguvis vispārējo pamatizglītību un speciālista vadībā veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties ar ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu, gatavo vienkāršus ēdienus un piedevas, veic ēdināšanas uzņēmumu aprīkojuma apkopi, ievēro sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, prot strādāt komandā.

Medumu internātpamatskola atrodas Medumu pagastā. Lielākā daļa skolēnu šeit mācās no Daugavpils novada, taču ir skolēni arī no citiem novadiem. Skolā audzēkņi ne tikai mācās, bet arī dzīvo; vairums skolēnu te ierodas pirmdienās un tikai piektdienās pēc stundām brauc mājās. Šajā mācību gadā te savas gaitas iesākuši un turpina 95 izglītojamie. Skola īsteno vairākas izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Skolas direktore Gaļina Piščuļonoka stāsta, ka, tā kā skolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, skolotāji izmanto metodes, kuras atvieglo skolēniem mācību vielas apgūšanu. Plaši tiek izmantota rotaļu metode un citas alternatīvās mācību formas.

Direktores vietniece izglītības jomā Inga Ruskule Medumu internātpamatskolā strādā jau 10 gadus un labi pārzina šīs iestādes darba specifiku. Par labu jaunās izglītības programmas ieviešanai skolā tika lemts, meklējot jaunas iespējas, kā skolai piesaistīt izglītojamos. “Tā kā bērniem ar garīga rakstura traucējumiem ir daudz grūtāk atrast darbu, izvēlējāmies programmu “Ēdināšanas pakalpojumi. Pavāra palīgs”. Izglītības pārvalde mūs atbalstīja un mēs šo programmu licencējām. Lai pasniegtu šajā programmā, pedagogam bez pedagoģiskās izglītības ir jābūt arī atbilstošai profesijai un tāds skolotājs mums bija. Ir pagājis pirmais mācību mēnesis un jāsaka, ka tas nebija viegls. Bet visi audzēkņi ir apmierināti un mācās labprāt. Dažreiz gadās kādas ikdienas problēmas un daži psiholoģiskie momenti, bet kopumā mācību process norit veiksmīgi. Šīs prasmes noteikti viņiem noderēs ikdienas dzīvē, pat, ja viņi neatradīs sev atbilstošu darbu”, tā I. Ruskule.

Skolotājs Aleksejs Korotkovs kopā ar bērniem šodien darbojas pa virtuvi, kas ierīkota skolas mājturības klasē. Šodien tiek pagatavotas plānās kartupeļu pankūkas. Pedagogs uzsver, ka skolēniem ne vienmēr patīk apgūt teorētisko materiālu, taču praktiskos uzdevumus viņi veic ar īpašu rūpību, centību un interesi. “Katru nedēļu mums ir kāds praktiskai darbs. Ir bērni, kuriem labi sanāk, ir audzēkņi ar kustību traucējumiem, kuriem ir grūtāk. Programmā mācās bērni no 17 līdz 25 gadiem. Vienai audzēknei, kas pabeidza skolu pirms astoņiem gadiem un tagad mācās šajā programmā, protams, ir grūtāk kā citiem”, tā bilst skolotājs.

Medumu internātpamatskolas audzēknis Matīss Pupiņš ir ļoti draudzīgs, runātīgs un aktīvs. Skolotāji stāsta, ka Matīss ir ciemojies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, uzvarot skolēnu domrakstu konkursā “Latvijas bērni raksta par Sibīriju”. Arī Matīss šī gada septembrī kopā ar citiem 7 audzēkņiem ir uzsācis mācības arodklasē un pavāra palīga profesiju apgūst ar īpašu prieku. Matīss stāsta, ka viņam te patīk, jo labprāt dažādi ēdieni tiek pagatavoti arī mājās. “Visvieglākais šodien bija rīvēt kartupeļus (novērojām, ka kartupeļu rīvēšana Matīsam padevusies tiešām jo īpaši raiti), nedaudz grūtāk bija tos satīrīt. Pirms tam mēs arī gatavojām, visvairāk man patika griezt gaļas salātus. Tas, ko pagatavoju, mācoties arodklasē, mēģinu pagatavot arī mājās. Mamma mani uzliela”, tā savās domās dalās Matīss. Pēc šīs mācību programmas apgūšanas Matīss plāno strādāt kādā no ēdināšanas uzņēmumiem.

Otrajā programmas apguves gadā audzēkņiem būs jāiziet praksi skolas ēdnīcā vai kādā no ēdināšanas uzņēmumiem ārpus skolas. Skolotājs Aleksejs Korotkovs tāpat pastāstīja, ka programmas apguvei prasās pēc plašākām telpām, tāpēc drīzumā tiks padomāts par darbnīcu telpu izmantošanu, kas atrodas atsevišķā ēkā. Tur tiks ierīkota lielāka virtuve.

FOTOGALERIJA