Noslēdzies pārrobežu projekts “Seno amatu jaunā dzīve”

Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju – rezervātu un Zinātniski pētniecisko kultūras institūciju “Braslavas rajona muzeju apvienība” ir īstenojusi projektu ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” (“Seno amatu jaunā dzīve”) ar mērķi izpētīt un saglabāt Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas un izstādes.

Projekta īstenošana uzsākta 2019. gadā ar pasākumu “Amatnieku pilsētiņa”, kas notika gan Juzefovas parkā Daugavpils novada dienu laikā, gan Baltkrievijā. Projekta īstenošanas gaitā Daugavpils novadā un Baltkrievijā notikuši dažādi pasākumi, tostarp etnogrāfiskās ekspedīcijas, papildināti muzeju krājumi ar Daugavas ielejai raksturīgiem etnogrāfiskiem priekšmetiem, kas saistīti ar tradicionālo Daugavas ielejas iedzīvotāju nodarbošanos.

“Projekta ietvaros tika organizēta viena ekspedīcija Daugavpils novada teritorijā, izbraukumi notika uz vairākiem pagastiem – Kalupes, Līksnas, Vaboles, Nīcgales un Višķu pagastu. Ekspedīcijas laikā tika apzināts diezgan liels teicēju skaits, tie bija 28 cilvēki, kuri labprāt uzņēma arī Naujenes novadpētniecības muzeja ekspedīcijas dalībniekus un izrādīja gan savus ģimenes arhīvus un fotoalbumus, gan arī ļāva ierakstīt mutvārdu dzīvesstāstus. Šīs ekspedīcijas laikā tika papildināts arī muzeja krājums un tika savākts 221 priekšmets, kas ir skatāmi projekta ietvaros izveidotajās izstādēs,” stāsta Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore Evita Kusiņa-Koļesņika.

Jau pērn Naujenes Novadpētniecības muzejā izveidota izstāde „Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā”, savukārt citi projekta gaitā iegūtie etnogrāfiskie priekšmeti apkopoti izstādē “Rokdarbu tradīcijas Dvinas/Daugavas ielejas teritorijā”. Muzeja direktore Evita Kusiņa-Koļesņika atzīst, ka sākotnēji bija plānota viena izstāde, taču ekspedīcijas gaitā iegūts tik daudz priekšmetu, ka vienas izstādes vietā tapa divas lielas izstādes. Viena no tām ir veltīta podniecības tradīcijām Daugavpils novada teritorijā, izstādē var apskatīt saimniecības traukus un dekoratīvo keramiku, kuru izmantoja Naujenes pagasta iedzīvotāji un kura bija raksturīga arī pārējā Daugavpils novada teritorijā.

Otra izstāde ir veltīta rokdarbu tradīcijām Daugavas ielejas teritorijā, tajā var aplūkot cimdu, zeķu, jostu un segu kolekcijas, kā arī ekspedīciju laikā iegūtos priekšmetus. “Atsevišķā telpā ir apskatāma arī pinumu kolekcija, kuru veido projekta laikā iepirktie 20 grozi, kā arī muzeja krājuma priekšmeti,” stāsta Evita Kusiņa-Koļesņika.

Projekta noslēgumā ir izdota grāmata „Seno amatu jaunā dzīve”, kurā apkopota projekta realizācijas gaita un rezultāti, sniegts ieskats etnogrāfiskās ekspedīcijas norisē, stāstīts par jaunajām muzeja kolekcijām. Grāmata latviešu valodā Daugavpils novada iedzīvotājiem būs pieejama katrā novada bibliotēkā, bet Naujenes Novadpētniecības muzeja mājas lapā tiešsaistē būs atrodama grāmata gan latviešu, gan krievu valodā.

Projekta gaitā izveidota arī jauna muzejpedagoģiskā programma, ko varēs izmēģināt, tiklīdz muzejs būs atvērts apmeklētājiem. Naujenes Novadpētniecības muzejā skolēniem tiks piedāvātā programma “Tradicionālās amatu prasmes Latgales sētā”, savukārt Polockas un Braslavas muzejos izstrādāta programma “Poozerijes reģiona tradicionālās kultūras unikalitāte”, kura bez maksas tiks piedāvāta vietējām skolām. “Projekta ietvaros tapa programma, kas veltīta tradicionālajām zemnieka amata prasmēm, un šajā muzejpedagoģiskajā programmā vakarēšanas formātā skolēni tiek iepazīstināti ar dažādiem seniem amatiem, kurus pieprata Latgales sētā. Programma paredzēta dažādiem vecuma posmiem. Pašiem mazākajiem, 1.-4. klases skolēniem, ir izstrādāta arī speciāla darba burtnīca, kuru jebkurš interesents var arī lejupielādēt no muzeja mājaslapas un izmantot ne tikai klātienē muzejā, bet arī darboties patstāvīgi ar šo burtnīcu mājās. Savukārt vecākajiem skolēniem atbilstoši viņu vecuma posmam ir paredzētas māla un puzuru veidošanas nodarbības,” stāsta muzeja direktore.

Projekta noslēgumā notika tiešsaistes seminārs, kurā tika prezentēts projekta laikā paveiktais un iegūtais, tostarp sniegta informācija par izveidotajām izstādēm, izdoto grāmatu un zinātniski pētnieciskā darba rezultātiem. Semināru apmeklēja gandrīz 40 dalībnieki – pašvaldības un kultūras iestāžu darbinieki, skolotāji, Daugavpils novada iedzīvotāji un tūrisma jomas pārstāvji.

Projekta “Seno amatu jaunā dzīve” kopējās izmaksas ir 122 258 eiro, no kuriem 90% finansē Eiropas Savienība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam, bet pārējais ir valsts budžeta dotācija un Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums.

Teksts, foto: Inese Minova