Noteikti Ziemassvētku atklātņu konkursa uzvarētāji

Turpinot iepriekš uzsāktu tradīciju, Daugavpils novada dome rīkoja Ziemassvētku atklātņu konkursu, aicinot Medumu speciālās pamatskolas audzēkņus veidot zīmējumus svētku noskaņās. Skolēniem tika piedāvātas četras tēmas: Uzsniga sniedziņš balts, Ziemassvētku sapnis, Mana Ziemassvētku eglīte un Ziemassvētku vecītis un viņa palīgi.

Pēc konkursa nolikuma konkursantiem tika dots uzdevums uz A4 formāta lapas veidot vizuālās mākslas darbus jebkurā tehnikā – tas varēja būt zīmējums, gleznojums, grafika vai citā tehnikā veidots darbs. Konkursam tika iesniegti 20 darbi, no kuriem žūrijas komisija izvēlētās trīs labākos, kas tiks izmantoti svētku atklātnītēm. Jāteic, ka visi iesniegtie darbi bija ļoti jauki un radoši, tāpēc izraudzīties no tiem trīs labākos bija sarežģīti. Vērtējot darbus, žūrija ņēma vērā to atbilstību tēmai un nolikuma prasībām, kā arī izpildījuma kvalitāti un oriģinalitāti.

Ziemassvētku apsveikumiem tika izraudzīti trīs darbi – arodklases 2. gada audzēknes Irēnas Zavadskas darbs “Ziemassvētku egles”, 9.3.c klases skolēna Denisa Zagrebajeva darbs “Salavecis” un 8.c klases skolnieces  Veronikas Jerošonokas darbs “Brīnumaina egle”.
Irēnas darbiņš tiks izmantots Ziemassvētku atklātnēm, kas tiks sūtītas pa pastu, Denisa zīmējums būs apskatāms pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un sociālajos tīklos, savukārt Veronikas darbs jau priecē izdevuma “Daugavpils Novada Vēstis” lasītājus.

Savu simpātiju balvu arī šogad piešķīra Izglītības pārvalde, kura izvēlējās 5.a klases skolēna Austra Lazdāna zīmējumu ”Ziemassvētku vecītis lido”.Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska atzina, ka visi bērnu darbi ir ļoti radoši un rūpīgi veidoti. Viņa vēlēja jauniešiem pilnveidot savas prasmes un piedalīties konkursos arī turpmāk.
Pirmo reizi savu simpātiju balvu piešķīra arī Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa, kura izvēlējās 7. klases skolnieces Anastasijas Smirnovas darbu “Mana Ziemassvētku eglīte”.

Ikviens no konkursa dalībniekiem saņēma Pateicības un saldas dāvanas. Mēs pateicamies ikvienam bērnam par ieguldīto darbu un rūpību, kā arī skolotājai Viktorijai Celminskai – par profesionalitāti un palīdzību.

FOTOGALERIJA