Noteikumi

Konkursa nosacījumi ir detalizēti aprakstīti konkursa nolikumā.
Iepazīšanās ar nolikumu ir katra dalībnieka pienākums.

KONKURSA NOLIKUMS

Konkursa dalībnieki (nolikuma 5.1.p.):
  •  Dalību konkursā var pieteikt jebkurš Latgales jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 16 līdz 30 gadiem (ne vairāk kā 4 cilvēki komandā) ar skaidri definētu ideju par uzņēmējdarbības attīstību.
  • Konkursā nevar piedalīties jau nodibināti uzņēmumi.
  • Konkursā nevar piedalīties Kompetences partneru un/vai Atbalstītāju darbinieki.
Konkursa darbu iesniegšana (nolikuma 8.p.):
  • Viens autors vai autoru grupa var iesniegt vairāk kā vienu darbu.
  • Biznesa idejas jāiesniedz elektroniski uz e-pastu daina.krivina@dnd.lv. Noteikti jāsaņem apstiprinājums par biznesa idejas saņemšanu.
  • Biznesa plāni jāiesniedz elektroniski uz e-pastu daina.krivina@dnd.lv, kā arī izdrukātā veidā vienā eksemplārā jāienes Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2) Attīstības nodaļā 29. kabinetā.
  • Biznesa ideju Konkursa 1. kārtā iesniedz līdz 2013. gada 08. marta plkst. 12.00.
  • Biznesa plānu Konkursa 2. kārtā iesniedz līdz 2013. gada 08. maija plkst. 12.00.
  • Jautājumus par biznesa ideju un biznesa plānu sagatavošanu var sūtīt pa e-pastu ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms darbu iesniegšanas termiņa uz e-pasta adresi daina.krivina@dnd.lv.

Sekojiet konkursa aktualitātēm www.dnd.lv/Uzņēmējdarbība/Projekti/Esi uzņēmējs 2013!

KONKURSA PLĀNS

Informācijai:
Daina Kriviņa
26121362
daina.krivina@dnd.lv