Notiek dalībnieku uzņemšana Mūzikas studijā un studijā “Pūpoli”

Špoģu mūzikas un mākslas skola aicina dalībniekus studijā “Pūpoli” un Mūzikas studijā.

Aicinām visus interesentus no 14 gadu vecuma kļūt par Lietišķās mākslas studijas dalībniekiem, lai iegūtu jaunas zināšanas un prasmes klūgu pīšanā. Studijas dalībniekiem ir iespēja iegūt meistara amata kvalifikāciju klūgu pīšanā, kā arī piedalīties dažādos novada, valsts un starptautiskā mēroga kultūras pasākumos. Nodarbības notiek klūgu pīšanas amata meistara Viktora Kuhaļska vadībā Špoģos (Špoģu Mūzikas un mākslas skolā) un Naujenē (Naujenes novadpētniecības muzejā) pēc noteikta grafika.

Lietišķās mākslas studijas nodarbības ir bez maksas.

MŪZIKAS STUDIJA

Mūzikas studija uzņem dalībniekus no 14 gadu vecuma instrumentālās mūzikas grupas sastāvā (solo ģitāra, basģitāra, bungas). Studija sniedz iespēju nodarboties profesionāļu vadībā, pilnveidot sevi un piedalīties novada kultūras pasākumos. Nodarbības notiek pēc noteikta grafika vairākas reizes nedēļā Špoģos (Špoģu Mūzikas un mākslas skolā).

Mūzikas studijas nodarbības ir bez maksas.

Papildus informācija – pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas  skolā – 2. stāvā 12. kabinetā pie skolas administrācijas.