Notika ekskursija uz Maļinovas un Dubnas pagastu

Daugavpils novadā sestdien, 2018.gada 15.septembrī notika divas izzinošas un veselību stiprinošas ekskursijas uz Maļinovas un Dubnas pagastu un uz Višķu pagastu, kurās piedalījās ap 70 interesentu. Šoreiz stāsts būs par braucienu uz Maļinovas un Dubnas pagastu.

No paša rīta ekskursanti tika sagaidīti Daugavpils novada domē, kur omulīgā atmosfērā pie kafijas tases varēja gan reģistrēties braucienam, gan iepazīties ar ceļabiedriem. Tad visi devās ceļā.

Maļinovā uzreiz pēc izkāpšanas no autobusa visus sagaidīja gide Elvīra Kokina, Maļinovas bibliotekāre, un divas instruktores – fizioterapeites Jeļena Galilejeva un Natālija Poļakova, kuras novadīja rīta rosmi skandināviskā stilā jeb nodarbību par nūjošanas pamatiem. Maļinovas iekārtotā atpūtas vieta izrādījās kā radīta tieši šim sporta veidam. Pēc tam ekskursijas dalībnieki devās uz vietējo bibliotēku, kur bija apskatāmas trīs izstādes. Pirmajā bija apskatāmi keramiķa Edvīna Vinceviča darbi, otrajā – Maļinovas pagasts 100 fotogrāfijās, bet trešajā – novadpētniecības izstādē – dažādi seni priekšmeti – darbarīki, rokdarbi, mūzikas instrumenti, sadzīves priekšmeti.

Ekskursija turpinājās Maļinovas Svētā pravieša Elijas pareizticīgo baznīcā, kur priesteris Aleksandrs Jukimovičs iepazīstināja ar Maļinovas pareizticīgo draudzes vēsturi laiku lokos. Ikviens varēja apmeklēt arī bijušo skolas ēku, kur pašlaik iekārtotas istabas svētceļniekiem. Pēc tam bija iespēja nodegustēt uz ugunskura vārītu zupu un citus lauku labumus. Maļinovas pagasta iepazīšana noslēdzās ar Rubenišķu vecticībnieku lūgšanu nama un Raiņa vecāku bijušo māju piemiņas vietas Vasiļovā apmeklējumu.

Tālāk ceļā visus pavadīja Dubnas bibliotekāre Tamāra Dele. Lai arī maršruts veda uz Dubnas pagastu, tas sasaucās ar vairākām pasaulslavenām vietām. Jau pirmā pieturvieta bija Varšaveņa – tā vietējie sauc Dubnas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes kapelu. Tur visus uzrunāja pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns un prāvests Antons Aglonietis. Pēc brauciena gar zemnieku laukiem, tīrumiem un ganībām, kur ganījās brangi ganāmpulki, autobuss piestāja pie Aščuku vecticībnieku kopienas lūgšanu nama, kurā sagaidīja vietējās draudzes pārstāves.

Kā pārsteigums visiem bija gides Tamāras uzaicinājums aizbraukt paskatīties Parīzi. Agrāk Dubnas Parižā esot bijušas vairākas mājas, kurās pat esot dzīvojis pa kādam francūzim. Tagad par frančiem liecina vien labiekārtotā atpūtas vieta “Parīze”. Ekskursijas noslēgums bija Dubnas ciema centrā, kur viena no ielām tiek tautā saukta par Čikāgu. Dubnas kultūras namā bija apskatāma krāšņa rudens velšu izstāde. Turpat notika tikšanās ar vietējo amatnieci Anitu Drozdovu, kura darina skaistus, izturīgus un saimniecībā noderīgus pinumus no avīzēm. Savukārt Dubnas pagasta bērnu vokālā ansambļa “Uguntiņa” (vad. Guna Pētersone) dziedātāji iepriecināja ikvienu ar rudenīgi muzikālu sveicienu. Dubnas pagasta pārvalde bija sarūpējusi arī cienastu ar ābolmaizēm un zāļu tējām. Draudzīgā noskaņā ceļotāji pievakarē atgriezās mājās.

Ekskursiju uz Maļinovas un Dubnas pagastu rīkoja Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA” sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un ar Daugavpils novada domes atbalstu. Braucienu līdzfinansēja arī tā dalībnieki. Ekskursijas laikā notikusī nūjošanas prasmju apguves nodarbība bija projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/070” atbalstītā aktivitāte.

Informāciju sagatavoja: Anna Briška, aģentūras “TAKA” tūrisma organizatore

FOTOGALERIJA