Novada domes kolektīvs talkoja Jaunsventes parkā

Lielajā talkā Daugavpils novada domes kolektīvs čakli darbojās Jaunsventes parkā, kur stādīja dekoratīvos krūmus, grieza koku atvases, tīrīja pamežu un veica citus labiekārtošanas darbus. Iestādītas tika rozes, spirejas, jasmīni, fizokarpi, vilkābeles, tūjas un citi stādi, kas parku padarīs vēl ziedošāku un pievilcīgāku.

Jāatzīmē, ka domes kolektīvs Jaunsventes parkā talkoja arī pērn. Parkā jau ir izveidoti celiņi, laipas, atpūtas vietas un lapenes, kļūstot par labu pastaigu vietu gan Sventes pagasta iedzīvotājiem, gan viesiem. Daugavpils novada domes kolektīvs pateicas Sventes pagasta pārvaldei par viesmīlību un sātīgo biezputru cienastā!

Jāatzīmē, ka trešdien Sventes parkā talkoja Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības speciālisti, kuri tīrīja pamežu, atklājot saglabājušos košumkrūmus. Savukārt 27. aprīlī, Daugavpils Latviešu biedrība ar Robežsardzes atbalstu apņēmusies sakārtot Sventes ezera atpūtas vietu.

FOTOGALERIJA