Novada seniori apliecina, ka prot novecot skaisti

Atzīmējot Starptautisko veco ļaužu dienu, Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” noritēja svētkiem veltīts pasākums, pulcējot aktīvākos pagastu seniorus. Pasākumā viesiem tika sniegti vērtīgi padomi, kā saglabāt veselību un dzīvesprieku. Tautā iemīļotais un pazīstamais ārsts, profesors Anatolijs Danilāns savā lekcijā atklāja gan veselīgas ēšanas noteikumus, gan to, ka kustība un dzīvesprieks  ir kvalitatīvas dzīves pamatā. Pēc lekcijām seniori atzina, ka gūtas vērtīgas atziņas un daži aizliegtie produkti, piemēram, kafija, atkal būs iekļauti viņu uzturā. Tikšanās tika organizēta, pateicoties projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”.

Tāpat seniorus priecēja muzikālā pauze ar Kalupes vīru vokālo ansambli “Čvartaks” un dziedošā Vaļkovsku ģimene no Naujenes.

To, ka arī novadā ir seniori, kuri ikdienā nesūkstās un ir enerģijas pilni, apliecināja arī aktīvāko senioru godināšana. Katra pagasta pārvalde izvirzīja vienu aktīvāko šī gada senioru, kura sabiedriskais darbs ir lielisks piemērs, kā novecot skaisti. Senioriem dāvanas, kuras sarūpēja Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komiteja, pasniedza Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska.

Ambeļu pagastā aktīva seniore ir Marija Rajecka, kura ir liela rokdarbniece un aktīvi darbojas baznīcas draudzē, Biķernieku pagasts lepojas ar gādīgu vecmāmiņu Ņinu Vasiļjevu, savukārt Demenes pagastā Regīna Beinaroviča un Regīna Ivanova ikdienā ada zeķes aprūpes centra bērniem un daudzbērnu ģimenēm. Anastasija Keļauskiene no Dubnas ir rokdarbniece un nūjošanas sporta piekritēja, kura turklāt interesējas un ikdienā praktiski izmanto interneta sniegtās priekšrocības. Leontīna Garkalne ir pensionāru apvienības “Čaklās skudriņas” valdes locekle, savukārt Astrīda Mihailova no Kalupes labprāt iesaistās pagasta rīkotajos pasākumos. Stefānija Žalnerčika no Lauceses ir ansambļa “Prieks” dalībniece, kurai labi padodas organizēt ekskursijas. Līksniete Antoņina Luberte ir Līksnas aktīvo sieviešu apvienības “Saules taka” biedre, kuras sirdsdarbs ir vientuļo pensionāru apmeklēšana un nodarbošanās ar labdarību.

Nonna Iļjina no Maļinovas dzied pagasta vokālajā ansambļi “Ivuški” un  ir novada pensionāru biedrības locekle. Medumiete Olga Kušnere rāda citiem sportisku piemēru nūjojot, tikmēr naujenietis Eduards Rudāns sniedz palīdzību Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centram, kā arī piedalās teritorijas labiekārtošanā. Ludmila Murņika no Nīcgales iesaista seniorus pasākumos un ekskursijās, kā arī dzied vokālajā ansamblī “Dzirkstelīte”. Zelma Redzobe no Salienas ir ne tikai laba saimniece, bet arī sniedz palīdzīgu roku pagasta labiekārtošanas jautājumos, bet Valentīna Marenkova no Skrudalienas organizē ekskursijas. Veronika Meinarte ir Sventes Tautas nama senioru interešu grupas “Sventes pērlītes” vadītāja, Aļbina Šeškina ir Tabores pagasta patriote, kura  labprāt lasa dzeju. Romāns Saušs no Vaboles novembrī atzīmēs 85 gadu jubileju, tomēr viņa sportisko garu var apskaust pat jaunākā paaudze. Viņam pieder lieli panākumi republikas un starptautiskā mēroga veterānu sporta sacensībās. Vera Ļaha no Vecsalienas pazīstama ar gardajiem sieriem, bet Valentīna Andiņa no Višķiem darbojas pensionāru biedrībā, dejo Višķu pagasta senioru deju kopā “Magones”, kā arī rūpējas par pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanu.

“Ļoti patīkams un negaidīts novērtējums, esmu sajūsmā. Tāds prieks un tāda laime šodien!”, savu prieku neslēpa Andiņas kundze. Višķāniete Valentīna visu mūžu ir bijusi aktīva, vairāk kā 20 gadu pieredze kluba vadītājas amatā devusi labu pieredzi, kas noder organizējot ekskursijas un rīkojot pasākumus pagasta un novada senioriem. “Šogad mēs ar novada pensionāriem bijām interesantā ekskursijā Rokišķos Lietuvā, ar deju kolektīvu “Magones” piedalījāmies dižkoncertā Riebiņos, piedalījāmies arī Višķu pagasta svētkos. Tā mēs kustamies!”, stāsta Valentīna Andiņas. Viņa norāda, ka senioriem ir aktīva sabiedriskā dzīve, ja vien cilvēks ir gatavs doties ārpus mājām un iziet ļaudīs. “Es senioriem novēlu veselību, izturību un laimi, lai būtu prieks visiem!”, novēl Valentīnas kundze.

Novada labā tikpat enerģiski darbojas arī Veronika Meinarte no Sventes, vadot interešu grupu “Sventes pērlītes”. Savu dzīves sparu viņa skaidro ar to, ka ir lauku cilvēks. “Lauku cilvēks nepārtraukti kustās, es piecos no rīta ceļos, līdz pulksten deviņiem esmu izravējusi dārzu, tad pārnāku un “plosos” pa mājām. Reizi nedēļā sapulcējas biedrība “Sventes pērlītes”, mēs nodarbojamies ar rokdarbiem. Pirms diviem gadiem noadījām pāri 600 fragmentu Augšdaugavas musturdeķim. Šobrīd tikai mums pietrūkst diegu, tā mēs turpinātu adīt. Izšujam Latvijas simtgadei podziņas un citus darbiņus ar valsts simboliku,” savu ikdienu apraksta Veronikas kundze. Biedrībā aktīvi darbojas līdz 12 rokdarbniecēm, turklāt biedrība ir atvērta visu vecuma iedzīvotājiem, kuri vēlas apgūt kaut ko jaunu.

FOTOGALERIJA