Pabeigta jumta atjaunošana Vaboles pagasta dzīvojamai mājai Parka ielā 2

1960. gadā būvētajā astoņu dzīvokļu mājā Parka ielā 2 visi ir pašvaldībai piederoši dzīvokļi. Mājā atrodas feldšerpunkts un Vaboles jauniešu pulcēšanās telpa. 2010. gadā ēkai ir izveidota lokālā gāzes apkure, savukārt 2011. gadā – siltināti bēniņi. Ēkas jumts mainīts pagājušā gadsimta 90 to gadu sākumā un vairākās vietās bija caurs, tādējādi bojājot bēniņu siltinājumu. Mājas iedzīvotāji griezās Daugavpils novada domē ar iesniegumu, jo caurā jumta dēļ arī vairāku dzīvokļu griesti un sienas bija bojātas.

SIA „Vanpro” veiktās atjaunošanas rezultātā ir nomainīts jumta segums, renovēta jumta lietus noteksistēma, esošās jumta konstrukcijas apstrādātas ar bioloģiskiiem pretuguns sastāviem, veikts galvenās ieejas jumtiņa remonts.

Dzīvojamās mājas Vabolē, Parka ielā 2, jumta remonts bija iekļauts Daugavpils  novada  Attīstības  programmas  investīciju plānā 2018.-2020. gadam, un tā kopējās izmaksas (ar projektēšanu un būvuzraudzību) sastādīja 22 978,83 eiro.