Satiksmes aizliegumu un ierobežojumu uz ceļiem saskaņošana