Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Pedagoģiski medicīniskā komisija